Varaston vuokrausehdot

Vuokraa varasto tästä!

  • Vuokralainen saa käyttöönsä puhelimeensa gsm-ovenavauskoodin, jolla hän pääsee sisälle halliin nosto-ovesta, kun ensimmäisen kuun vuokra on maksettu.

  • Määräaikainen vuokrasopimus alkaa ja päättyy sovittuna päivänä. Vuokralainen tyhjentää ja siivoaa varastonsa ja poistaa lukkonsa viimeistään sopimuksen päättymispäivänä. Mikäli varastoa ei ole luovutettu sopimuskauden viimeiseen päivään mennessä, muutetaan se automaattisesti toistaiseksi voimassa olevaksi sopimukseksi, katso seuraava kohta.

  • Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus: vuokrasopimus jatkuu toistaiseksi, kunnes jompikumpi sanoo sopimuksen irti. Molemminpuolinen irtisanomisaika on yksi (1) kalenterikuukausi.

  • Varasto on tarkoitettu sellaisten tavaroiden varastointiin, joista ei aiheudu haju- ja pölyhaittaa ym. haittaa muille vuokralaisille eikä vuokrauksen kohteelle. Varastoissa ei myöskään ole luvallista säilyttää palavia nesteitä, syövyttäviä aineita eikä mitään, mikä on vaaraksi terveydelle tai ympäristölle. Ennen polttomoottorikäyttöisten laitteiden varastointia on tyhjennettävä polttoainetankit, kaapeleista on irrotettava käynnistysakut ja varmistettava, ettei öljyvuotoja ole.

  • Lämpö- ja valaisukustannukset sisältyvät vuokraan. Kaikenlaisten ylimääräisten hyllyjen ym. kiinnikkeiden kiinnittäminen seiniin, oviin, kattoon ja lattiaan on kielletty.

  • Vuokranantaja ei ole vakuuttanut vuokralaisten omaisuutta. Jokainen vuokralainen huolehtii omaisuutensa vakuuttamisesta.

  • Mikäli vuokralainen laiminlyö velvoitteensa vuokranmaksusta, on vuokranantajalla oikeus lukita varasto maksamattomista vuokrista, viivästyskoroista ym. aiheutuneista kuluista.

  • Vuokranantajalla on oikeus tyhjentää ja realisoida irtain maksamattomien vuokrien (2 kk ja sen yli menevien), korkojen ja niistä aiheutuneiden kulujen maksamiseksi.

  • Lukitun varaston avaamisesta, kulkukoodin uusimisesta kesken vuokrauskauden sekä muista sopimukseen kuulumattomista palveluista veloitetaan kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaan.